Om du vill öppna ett bassängbad eller liknande måste du först anmäla detta till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett bassängbad kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus. Det som är gemensamt är att det ska vara en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor.

Minimera riskerna för de badande

Att bada i en bassäng kan innebära en risk att utsättas för smitta som kan orsaka besvär eller sjukdom. För att minimera riskerna är vilken metod du väljer för att rena vattnet och skötseln av anläggningen viktiga.

Du som driver ett bassängbad ska också arbeta med egenkontroll för att minska riskerna för de badande. I ditt ansvar ingår att:

  • Det ska finnas rutiner för att löpande kontrollera att all utrustning för drift och kontroll är i gott skick. Kontroller och förebyggande åtgärder ska dokumenteras.
  • Undersökningar och bedömningar av miljö- och hälsoriskerna med verksamheten ska ske löpande och systematiskt. Resultatet av ska dokumenteras.
  • Om det sker driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller för miljön, ska du genast informera miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Sammanställa en lista över de kemiska produkter, inklusive städkemikalier, som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risk för miljö och hälsa.

Anmäl senast sex veckor före start

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Innan du anmäler

Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • En planritning över duschar, bastu, omklädningsrum och toaletter.
  • En planritning eller beskrivning av vattenreningsanläggningen.
  • Typ av ventilation som finns på badanläggningen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation.
  • Vattenreningsanläggningens kapacitet (hur många badande per dygn som reningssystemet är anpassat för).
  • Typ av desinfektionsmedel och pH-justeringsmedel.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen dig. Vi bokar en tid för inspektionsbesök för att ge igenom uppgifterna i anmälan och för att kontrollera verksamheten på plats. Du får sedan ett beslut där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten ska du meddela det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så fort som möjligt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?