Tobak och nikotinprodukter

varningstext för rökning som säger "rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning"

Vill du sälja tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter? Då finns det lagar och regler som du måste följa.

Tobak

Den som vill sälja tobak måste ansöka om ett tillstånd. För att få tillstånd krävs det att du uppfyller lagens krav på ekonomisk och personlig skötsamhet. Den som har ett gällande tillstånd måste anmäla förändringar i verksamheten, som till exempel byte av bolagsmän.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du anmäla detta till kommunen innan du startar.

Tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla detta till kommunen innan du startar.

Avgifter tobak- och nikotinprodukter

Avgifterna för tobakstillstånd och tillsyn över försäljning av tobak- och nikotinprodukter ska täcka kostnaden för arbetet med handläggningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?