Miljöfarlig verksamhet

Det finns många företag som klassas som miljöfarlig verksamhet. Det handlar framför allt om företag där användning av mark, byggnader och anläggningar orsakar utsläpp till mark eller vatten. Ibland kan det också handla om andra störningar som påverkar människor eller miljön.

I Åhus hamn finns flera företag som är miljöfarliga verksamheter.
I Åhus hamn finns flera företag som är miljöfarliga verksamheter.

Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli. Dessa kallas A-, B-, C- och U-anläggningar och omfattas av särskilda regler, lagar och tillstånd. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan i miljöprövningsförordningen.
Driver du ett företag med tillståndspliktig verksamhet måste du lämna in en miljörapport varje år till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du planerar att starta en anmälningspliktig verksamhet måste du anmäla detta till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, senast sex veckor innan du påbörjar verksamheten.

Några exempel på miljöfarlig verksamhet:

 • Avfallsåtervinning och uppläggning av massor
 • Bensinstation     
 • Djurhållning     
 • Charkuteri     
 • Energiproduktion     
 • Fordonstvätt     
 • Mekanisk verkstad
 • Mellanlagring av farligt avfall
 • Motorbana
 • Målning- och lackering
 • Skjutbana
 • Plasttillverkning     
 • Tryckeri
 • Tvätteri
 • Ytbehandling

Är du osäker på om din verksamhet kan vara miljöfarlig kan du kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och fråga.

Miljötillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor och miljö. Förvaltningen kontrollerar också att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen kan vi granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.