Hos oss får du stort inflytande i hur din personliga omvårdnad och service utformas.

Geografiskt område vi är verksamma i

 • Öllsjö
 • Skepparslöv
 • Ovesholm
 • Träne
 • Gärds Köpinge
 • Mosslunda
 • Nöbbelöv gräns mot Tollarp
 • Hovby gräns mot Åsum
 • Åhus
 • Bockeboda gräns mot Önnestad
 • Isgrannatorp gräns mot Färlöv

Verksamhetens mål

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Vi är mycket flexibla kring dina insatser, för oss är inget omöjligt. Det som är bestämt kan ändras efter dina önskemål. Uppkommer akuta behov från dig, lägger vi fokus på att lösa det.

Vi ombesörjer alla insatser som finns inom hemtjänsten. Det innebär att vi förutom vanlig hemtjänst, även utför larm, matdistribution, ledsagning till sjukvård och avgiftsfri avlösning.

Personal och kompetens

För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi i två team: ett omsorgsteam och ett serviceteam. Omsorgsteamet sköter det som rör din vård och omsorg, medan serviceteamet hanterar städ, tvätt och inköp.

Personalens grundutbildning: All personal har vårdutbildning med olika specifika inriktningar.

Specialkompetens: Läkemedel, diabetes, förflyttningsteknik, rehabombud, hjälpmedel vid inkontinens, kostombud, demens och vård i livets slut.

Alla kunder erbjuds en kontaktman som du kan få stöd av i olika situationer.

Sannolikheten att du känner igen någon av personalen såväl dag som kväll och helg är större när alla dina insatser är samlade inom kommunal hemtjänst i ett och samma område.

Språkkunskaper: Teckenspråk, svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska och bosniska.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?