Tollarp centrums hemtjänst

Vi har som mål att du som kund ska vara nöjd med den hemtjänst vi utför åt dig.

Geografiskt område som vi är verksamma i

  • Centrala Tollarp
  • Träne
  • Ovesholm
  • Mansdala
  • Nöbbelöv
  • Gärds Köpinge
  • Lyngsjö
  • Hommentorp

Verksamhetens mål

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande. Vi är flexibla kring dina insatser och försöker tillgodose dina önskemål. Vårt mål är att du skall känna trygg med oss som utförare.

Personal och kompetens

För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi i två team: ett omsorgsteam och ett serviceteam. Omsorgsteamet sköter det som rör din vård och omsorg, medan serviceteamet hanterar städ, tvätt och inköp.

Flertalet av våra medarbetare har undersköterskeutbildning eller annan vårdutbildning. Vi har mycket lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i medarbetargruppen.

Våra medarbetare får fortlöpande utbildning inom de områden som är aktuella för verksamheten. Flera i personalgruppen har utbildning i rehabilitering och vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?