Med ett trevligt bemötande tillgodoser vi dina önskemål så långt det går.

Geografiskt område som vi är verksamma i

Teamområde Söder består av två hemtjänstgrupper som är verksamma i innerstan samt på Söder.

Verksamhetens mål

Vi har som mål att du ska vara nöjd som kund hos oss. Vi erbjuder kontaktman och en genomförandeplan. Med ett trevligt bemötande tillgodoser vi dina önskemål så långt det går.

Personal och kompetens

För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi i två team: ett omsorgsteam och ett serviceteam. Omsorgsteamet sköter det som rör din vård och omsorg, medan serviceteamet hanterar städ, tvätt och inköp.

Personalens grundutbildning: Omvårdnadsutbildning.

Specialkompetens: Personalen deltar i omsorgsförvaltningens övergripande utbildningar om läkemedel, diabetes, hälsosam förflyttning samt dokumentation.

Språkkunskaper: Svenska, engelska, polska, finska, kroatiska, arabiska, albanska, estniska, afrikanska, kinesiska och vietnamesiska.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?