Hemgångsstöd

Hemgångsstödsteamet är till för att skapa en trygg tillvaro efter din sjukhusvistelse. Vi erbjuder dig en trygg hemgång.

När det är dags för dig att komma hem från sjukhuset och du har behov av hemgångsstödsteamet kan du bli beviljad hemgångsstöd. Då kommer vi att erbjuda dig ett planeringsmöte på sjukhuset eller samma dag som du kommer hem.

Vårt planeringsmöte hemma hos dig kommer att handla om vilket stöd du behöver från oss. För din trygghet tilldelas du en personlig kontaktperson. Biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut kommer att delta i planeringsmötet. Om du så önskar får även anhöriga delta.

Hemgångsstödsteamet har möjlighet att ge dig stöd redan från den stunden du kommer hem.

Första tiden hemma erbjuder vi

  • Personlig omvårdnad
  • Träning
  • Mediciner
  • Måltider
  • Inköp
  • Hjälpmedel

Vårt mål

Målet med hemgångsstödsteamet är att du känner dig trygg och ska kunna återgå till en fungerade vardag.

Om du behöver tolk ordnar vi det.

Du kommer att få hjälp av oss i upp till tre veckor. Inom dessa tre veckor har vi uppföljning och planeringsmöte med dig och ser över ditt eventuella behov. Vi överrapporterar sedan ditt fortsätta behov till den utförare av hemtjänst du valt.

Det är du som avgör vad som är viktigast för dig att få stöd med.

Telefonlista

Personal

Telefonnummer

Biståndshandläggare

044-13 26 03

Sjuksköterska

044-13 26 01

Rehab

044-13 26 02

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?