Vi vill att du som kund ska vara nöjd med de insatser vi i hemtjänsten utför åt dig.

Geografiskt område som vi är verksamma i

  • Linderöd
  • Skättilljunga
  • Vissa delar av Tollarp

Verksamhetens mål

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med de insatser hemtjänsten utför åt dig.

Personal och kompetens

För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi i två team: ett omsorgsteam och ett serviceteam. Omsorgsteamet sköter det som rör din vård och omsorg, medan serviceteamet hanterar städ, tvätt och inköp.

Personalens grundutbildning: Målet är att all personal ska ha grundutbildning i vård och omsorg.

Specialkompetens: Medarbetarna utbildas regelbundet i läkemedelshantering och diabetes. Medarbetarna erbjuds även att delta i förflyttningsteknik samt att delta i föreläsningar som berör verksamhetsområdet.

Språkkunskaper: Svenska, engelska och polska.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?