HS Service och Support AB (privat företag)

Kvalitet och kontinuitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid anställning, introduktion och utbildning- rätt personal för rätt uppgifter. Genom detta arbetssätt får vi en engagerad och kompetent personal som alltid har Dig som kund i fokus. Vad avser insatsen städ så utförs det med verksamhetens egna Svanen-märkta rengöringsmedel.

  • Område 1,2,4

Verksamhetens mål

Vi lägger stor vikt på att fånga vår personal och kunders upplevelser. Detta gör vi genom att
ha avsatt reflektionstid för personalen, där vi följer upp vårt dagliga arbete ute hos våra
kunder.
För dig som kund är vi alltid tillgängliga och lyssnar till dina önskemål och ser på så sätt till
att vi når målen med en god kunddialog.
Vi arbetar hela tiden med att förbättra och vidareutveckla våra tjänster utifrån Kristianstad
kommuns mål och satta krav på oss som utförare inom LOV - Lagen om valfrihet. Vår
verksamhet följer Omsorgsförvaltningens satta inriktningsmål och verkar för den
gemensamma värdegrunden. Vi har en god samverkan med alla professioner runt varje kunds
behov

Personal och kompetens

Vår personal består av undersköterskor och vårdbiträden. Vårt mål är att alltid ha kompetent,
ansvarsfull och engagerad personal. Alla våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med oss.

Insatser som utförs

Personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård utförs kl. 07.00-18.00 vardagar
07.00-22.00.

Tilläggstjänster

Tvätt är en uppskattad tjänst ni kan beställa av oss. Vi hämtar tvätten hos dig, tvättar, stryker,
manglar m.m. i vårt tvätteri och återlämnar sedan i snyggt paket inom 5 arbetsdagar.
Vi utför även: målning, fastighetsskötsel, saneringar, storstädning, fönsterputsning, tvättning
av mattor, golvvård, klottersanering och fasadtvätt m.m.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?