Ansök om hjälp

Du som behöver hjälp och stöd inom vård- och omsorg är välkommen att ta kontakt med en biståndshandläggare på myndighetsenheten.

Ansök om vård- och omsorgsinsatser

Kontakta biståndshandläggare om du har frågor eller behöver hjälp att ansöka om insatser inom vård och omsorg.

Du och biståndshandläggaren bokar ett personligt möte, gärna tillsammans med någon närstående. Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en så bra bild som möjligt av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut. Du får också information om ansökningsprocessen. Din ansökan hanteras skyndsamt och tid från ansökan till beslut tar beror på vad du har för behov, hur din situation ser ut och vilken insats du ansöker om.

Biståndshandläggaren gör en utredning och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Ansökan utreds enligt socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Vår servicegaranti till dig

För dig som ansöker om bistånd eller insatser finns vår servicegaranti. Vår servicegaranti till dig är ett löfte om vad du kan förvänta dig av vår service vid din ansökan. Vårt mål är att fatta beslut inom tre månader från att vi fått din ansökan.

Vi garanterar

  • Att en handläggare tar en första kontakt med dig inom en vecka från det att ansökan – muntligt eller skriftligt – har kommit in till oss.
  • Att du får information om vem som handlägger ditt ärende, hur handläggningen kommer att gå till samt information om ungefärlig handläggningstid.
  • Att informera dig i god tid om vi bedömer att handläggningstiden kommer ta längre tid än tre månader.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt att du

  • Skickar in de intyg och underlag som vi frågar efter.
  • Medverkar vid utredningen så att vi kan fullfölja den på bästa möjliga sätt.

Är du inte nöjd?

Om vi inte lever upp till det vi garanterar är kan du kontakta oss på följande sätt:

  • Skriv ner dina synpunkter och skicka till: Kristianstads kommun, Omsorgsförvaltningen, Myndighetsenheten, 291 80 Kristianstad.
  • Fyll i formuläret Synpunkten via länken nedan. Här kan du lämna synpunkter på hela kommunens verksamhet, såväl positiva som negativa. Välkommen att tycka till!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?