Ansök om hjälp

Du som behöver någon form av service eller stöd, exempelvis hemtjänst eller vård- och omsorgsboende är välkommen att vända dig till  en biståndshandläggare på myndighetsenheten för att ansöka om hjälp.

Ansökan om vård och omsorgsinsatser

Kontakta en biståndshandsläggare. Se länken nedan för mer information om biståndshandläggare och hur du kan komma i kontakt med dem.

Du kan också ringa medborgarcenter, ange var du bor så kopplar de dig rätt.

Vanligtvis bestäms ett personligt möte där vi går igenom vad du inte klarar själv längre och behöver hjälp med. Make, maka eller annan närstående får gärna vara med vid mötet. Du som har svårt att förstå svenska kan be att kommunen anlitar en tolk.

Efter kontakten beslutar biståndshandläggaren om du har rätt till hjälp eller inte. Din ansökan utreds enligt socialtjänstlagen och förvaltningslagen.

Det är alltid skyndsam handläggning men tiden varierar beroende på ansökans omfattning och om utredningen behöver kompletteras med information från andra parter, till exempel läkarintyg.

Du får därefter ett skriftligt besked på vad biståndshandläggaren har beslutat. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Vår servicegaranti till dig som ansöker om bistånd eller insatser

Vår servicegaranti är ett löfte om vilket innehåll och kvalitet du kan förvänta dig av vår service när du ansöker om bistånd eller insatser från omsorgsförvaltningen. 

Vårt mål är att fatta beslut inom tre månader från att vi fått din ansökan.

Vi garanterar

  • Att en handläggare tar en första kontakt med dig inom en vecka från det att ansökan – muntligt eller skriftligt – har kommit in till oss.
  • Att du får information om vem som handlägger ditt ärende, hur handläggningen kommer att gå till samt information om ungefärlig handläggningstid.
  • Att informera dig i god tid om vi bedömer att handläggningstiden kommer ta längre tid än tre månader.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt att du

  • Skickar in de intyg och underlag som vi frågar efter.
  • Medverkar vid utredningen så att vi kan fullfölja den på bästa möjliga sätt.

Är du inte nöjd?

Om vi inte lever upp till det vi garanterar är vi angelägna om att du kontaktar oss. Du kan välja mellan att lämna dina synpunkter på följande sätt:

  • Skriv ner dina synpunkter och skicka till: Kristianstads kommun, Omsorgsförvaltningen, Myndighetsenheten, 291 80 Kristianstad.
  • Fyll i formuläret Synpunkten, länken hittar du nedan. Här kan du lämna synpunkter på hela kommunens verksamhet, såväl positiva som negativa. Välkommen att tycka till!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?