Sommarlyckans hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum. Det innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Geografiskt område vi är verksamma i

  • Centrala Kristianstad – hemtjänst och hemsjukvård
  • Sommarlust
  • Lyckans höjd

Verksamhetens mål

Vi sätter dig som kund i centrum. Det innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser. Vi arbetar efter att försöka lösa dina behov och önskemål. Vi erbjuder alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten. Vi arbetar med ett rehabiliterande synsätt samt med stor flexibilitet i det dagliga arbetet.

Personal och kompetens

För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi i två team: ett omsorgsteam och ett serviceteam. Omsorgsteamet sköter det som rör din vård och omsorg, medan serviceteamet hanterar städ, tvätt och inköp.

Personalens grundutbildning: Flertalet av medarbetarna har vård och omsorgsutbildning.

Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt.

Språkkunskaper: Svenska, albanska, turkiska, bosniska, polska.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?