Allön/Sommarro hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Geografiskt område som vi är verksamma i

  • Centrala Kristianstad – Hemtjänst och hemsjukvård på Allögårdens A- och B-hus
  • Östra boulevarden 1 A-F (Sommarro) som är ett trygghetsboende
  • Hammar

Verksamhetens mål

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser och vi försöker att lösa dina önskemål. Vi ombesörjer alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten.

Speciell inriktning

Allögårdens A- och B-hus är ett trygghetsboende fördelat på två byggnader. Här finns 43 lägenheter bestående av ettor, tvåor och treor. Vi erbjuder hemtjänst dygnet runt. Här finns gemensamhetsutrymme, restaurang samt mötesplats.

Personal och kompetens

För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi i två team: ett omsorgsteam och ett serviceteam. Omsorgsteamet sköter det som rör din vård och omsorg, medan serviceteamet hanterar städ, tvätt och inköp.

Personalens grundutbildning. Flertalet av medarbetarna har vård- och omsorgsutbildning och lång erfarenhet.

Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt. Syn och hörselombud finns.

Språkkunskaper: Svenska, engelska, danska, spanska, serbokroatiska, albanska.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?