Fjälkinge hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum. Det innebär att vi utformar din omvårdnad och service utifrån dina behov, möjligheter och önskemål.

Geografiskt område vi är verksamma i

 • Fjälkinge
 • Kiaby
 • Barum
 • Ivö
 • Bäckaskog
 • Trolle-Ljungby
 • Tosteberga
 • Landön
 • Vanneberga
 • Viby
 • Rinkaby
 • Horna

Verksamhetens mål

Vårt mål är att sätta kunden i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser. Vi arbetar efter att försöka lösa dina behov och önskemål. Vi utför alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten.

Personal och kompetens

För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi i två team: ett omsorgsteam och ett serviceteam. Omsorgsteamet sköter det som rör din vård och omsorg, medan serviceteamet hanterar städ, tvätt och inköp.

Personalens grundutbildning: merparten av medarbetarna har vård och omsorgsutbildning.

Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt.

Hemtjänsten arbetar kl 07.00–22.30, därefter tar nattpatrullen över. Hemtjänsten ansvarar även för trygghetslarmen. Fjälkinge hemtjänst har stor kompetens och erfarenhet att hantera larm.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?