Du som inte längre klarar att bo kvar hemma, kan ansöka om att flytta till ett annat boende. Det finns olika former av boende med varierande grad av vård och omsorg.

Så ansöker du

Du kan ansöka via e-tjänst eller blankett:

För att få flytta till ett vård- och omsorgsboende ska du göra en ansökan och dina behov utreds tillsammans med en biståndshandläggare. Se länk:

Våra vård- och omsorgsboenden

Kommunen driver totalt 23 boenden och har utöver det avtal med privata utförare som driver Amalia, Axeltorp, Christiansro, Lindåsa och Sommarlustvägen. Tätörtsvägen drivs i form av en intraprenad.

Använd länken nedan för att hitta kommunens olika omsorgsboenden. Du kan filtrera på vilken typ av boende det är, var det ligger eller om det är i kommunal eller privat regi.

Utan biståndsbedömning

För att flytta till seniorbostad ställer du dig i kö hos AB Kristianstadsbyggen (ABK).

Seniorbostäder

Du som har fyllt 65 år eller mer kan söka seniorbostad. Det är en vanlig hyresrätt med bra tillgänglighet. Oftast finns möjlighet att äta lunch på en gemensam mötesplats i samma hus eller i hus i närheten.

Det är viktigt att veta att det inte ingår någon typ av omvårdnadsinsats i ett seniorboende, det är en vanlig bostad. All hjälp med omsorg, till exempel hemtjänst, måste sökas via en biståndshandläggare i kommunen.

Du som har hemtjänst och ska flytta till annan bostad behöver i god tid meddela din hemtjänstgrupp eller biståndshandläggare så att larm och övriga pågående insatser kan planeras i din nya bostad.

I Kristianstads kommun förmedlas seniorbostäder via ABK. Läs mer på deras webbplats:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?