Demensstöd

Kommunens specialistsjuksköterskor kan ge information, råd och stöd till dig med en kognitiv sjukdom och dina anhöriga. Våra tjänster är kostnadsfria.

Vi erbjuder bland annat

  • Hembesök
  • Rådgivande telefonsamtal
  • Konsultationer till kommunens personal
  • Lotsfunktion genom vårdens instanser
  • Anhörigstöd såväl i grupp som individuellt

Dagverksamheten på demenscentrum Charlottesborg vänder sig till äldre personer med demenssjukdom som är i behov av stimulans och aktivering. Läs mer:

Kommunens specialistsjuksköterskor finns behjälpliga för dig som behöver stöd i frågor kring kognitiva sjukdomar. Vi är tillgängliga för alla personer som utvecklat en kognitiv sjukdom oavsett ålder. För dig som är anhörig till en person med kognitiv sjukdom erbjuder vi anhörigstöd i samarbete med kommunens anhörigkonsulenter.

Fler sidor

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll