Hemtjänst 80+

Insatsen 80+ är en för kommunen frivillig insats enligt 4 kap. 2a § socialtjänstlagen. Insatsen omfattar service i form av inköp, städ, tvätt och/eller trygghetslarm.

Insatsen är till för dig som är 80 år och äldre. Du eller någon annan i hushållet har inte behov av några andra insatser från Omsorgsförvaltningen utöver vad som avses med 80 +.

Uppfyller du inte kriterierna för 80+ kan du alltid ansöka om hemtjänstinsatser enligt 4 kap. § 1 socialtjänstlagen.

Syftet med insatsen 80 + är att öka din möjlighet att påverka hur hjälpen ska utföras. Stödet i form av service kan uppgå till högst fyra timmar per kalendermånad per hushåll och ska utformas efter dina behov och önskemål tillsammans med hemtjänsten.

Insatser som du kan få hjälp med

  • Inköp och andra liknande ärenden av servicekaraktär som t.ex. apoteksärenden
  • Städning inklusive fönsterputsning
  • Tvätt
  • Trygghetslarm

Det går inte att spara timmarna till nästkommande månad.

Avgift för insatsen 80+, i form av service och trygghetslarm till personer 80 år och äldre tas ut enligt Kristianstads kommuns gällande hemtjänsttaxa.

Insatsen omfattas av Fritt val i hemtjänsten och den som beviljas insatsen kan därmed välja utförare utifrån vilka utförare som är valbara för service i det område man bor. Trygghetslarm utförs alltid av kommunen.

Verkställighet av dessa insatser träder i kraft inom två veckor efter det att beslut fattats. Tillsammans med val utförare planerar ni hur stödet ska utformas och en genomförandeplan upprättas.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?