Kontaktperson, enligt SoL

Känner du dig ensam och vill känna social gemenskap? Vi kan erbjuda dig en kontaktperson.

Kontaktperson är ett socialt stöd, med träffar en gång i veckan för att umgås. Träffarna är för samtal, promenader, besöka mötesplatser eller andra aktiviteter tillsammans. Detta för att utveckla en trygg relation med en och samma person och för att känna social gemenskap.

Vill du få en kontaktperson?

Vänd dig till en biståndshandläggare för att ansöka om att få en kontaktperson. Ring till medborgarcenter på telefon 044-13 50 00 så får du hjälp att bli kopplad till rätt handläggare. Anhöriga kan hjälpa till med din ansökan, men det är du själv som ska ansöka. Det kostar inget att få en kontaktperson.

Vill du bli kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att du tar på dig en viktig roll som medmänniska, en roll som kräver engagemang, tålamod och förståelse. Är också en möjlighet att göra positiv skillnad för en medmänniska.

Kontaktperson och kund matchas efter intresse och annat av betydelse. Första träffen görs tillsammans med samordnaren. Därefter finns samordnaren med som stöd samt bjuder in kontaktpersonerna till gemensamma träffar.

Som kontaktperson träffar du din kund regelbundet en gång i veckan. Du ger trygghet genom att hålla avtalade tider och anpassa träffarna efter kundens möjligheter och önskemål.

Kontaktpersonen ska bygga ett förtroendefullt förhållande med kunden. Respektera kundens integritet och autonomi och stödja rätten att fatta egna beslut.

I de avtal som skrivs regleras omfattning, tystnadsplikt, arvode och omkostnadsersättning enligt kommunförbundets rekommendationer.

 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?