Känner du dig ensam och vill känna social gemenskap? Vi kan erbjuda dig en kontaktperson.

Kontaktperson är ett socialt stöd, med träffar en gång i veckan för att umgås. Träffarna är för samtal, promenader, besöka mötesplatser eller andra aktiviteter tillsammans. Detta för att utveckla en trygg relation med en och samma person och för att känna social gemenskap.

Vill du få en kontaktperson?

Vänd dig till en biståndshandläggare för att ansöka om att få en kontaktperson. Ring till medborgarcenter på telefon 044-13 50 00 så får du hjälp att bli kopplad till rätt handläggare. Anhöriga kan hjälpa till med din ansökan, men det är du själv som ska ansöka. Det kostar inget att få en kontaktperson.

Vill du bli kontaktperson?

Viktiga egenskaper för en kontaktperson är intresse och respekt för människor samt en vilja att finnas till och göra skillnad, genom att vara en medmänniska.

Kontaktperson och kund matchas efter intresse och annat av betydelse. Första träffen är tillsammans med äldrepedagog.  Därefter finns äldrepedagogen med som stöd samt bjuder in till gemensamma träffar för kontaktpersoner.

Det utgår arvode och ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer. I de avtal som skrivs regleras omfattning, tystnadsplikt, arvode och omkostnadsersättning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?