Anhöriga och volontärer

Du som är anhörig och hjälper en närstående i vardagen kan ibland behöva stöd och avlastning. Du som vill bidra med din tid och göra en insats för en medmänniska kan bli engagerad i vår volontärverksamhet.

Att vara anhörig och ge omsorg och stöd till någon närstående är värdefullt, både för den som vårdas och den som vårdar. Ibland kan det kännas som det mest naturliga i världen och ibland väldigt ensamt och betungande. Då är det bra att veta att det finns stöd att få.

Anhörigstöd

Du som anhörig kan också behöva stöd och hjälp för att må bra, ibland kan vardagen kännas jobbig och annorlunda. Vi finns för att stödja och vägleda dig som anhörig och att hjälpa till att hitta sätt för att avlasta dig i vardagen.

Anhörigcafé

Syftet med caféträffarna är att du ska få en trevlig stund, koppla av med en kopp kaffe, träffa personer i liknande situation, dela tankar, erfarenheter samt få tips och råd. Vi bjuder på fika! Vi bjuder in till anhörigcafé vid ett tillfälle i månaden.

Vill du bli volontär?

Gör något meningsfullt och ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig som volontär!

Vill du få hjälp?

Är du i behov av sällskap och stöd för att kunna ta del av aktiviteter eller komma ut på promenad? Då finns möjlighet att få hjälp av en volontär.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?