Österängs hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum.

Geografiskt område som vi är verksamma i

  • Kulltorp
  • Österäng
  • Gamlegården/Näsby
  • Delar av Nosaby

Verksamhetens mål

  • Tillgodose dina behov och önskemål som kund.
  • Arbeta flexibelt
  • Arbeta lösningsfokuserat
  • Vår ambition är att genom rehabilitering medverka till att du som kund ska kunna bo kvar hemma.

Personal och kompetens

För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi i två team: ett omsorgsteam och ett serviceteam. Omsorgsteamet sköter det som rör din vård och omsorg, medan serviceteamet hanterar städ, tvätt och inköp.

Vår personal har genomgått omvårdnadsutbildning alternativt har lång erfarenhet av omvårdnadsarbete. Löpande fortbildning av aktuella områden för verksamheten sker kontinuerligt.

Vår personal besitter stort engagemang, flexibilitet och erfarenhet. Vi har valt detta arbete för att hjälpa och stödja människor i sina specifika behov. Vårt geografiska område är mångkulturellt och därför är vi stolta över att vi inom personalgruppen behärskar flera olika språk som kan vara till nytta i arbetet hos dig som kund.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?