Starta och driva en livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du anmäla den till livsmedelskontrollen för registrering. Du måste också anmäla om det sker förändringar i din verksamhet, till exempel vid ägarbyte eller ombyggnation.

De allra flesta verksamheter som hanterar livsmedel som restauranger/serveringar, butiker/kiosker, skolkök, lager och bagerier, caféer, hemmarestaurang med flera som säljer eller serverar livsmedel måste vara registrerade hos miljö-och hälsoskyddavdelningen.

Detta gäller:

 • enskilda firmor
 • kommunala verksamheter
 • föreningsdriven verksamhet
 • andra organisationsformer

Verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare, kan också omfattas av kravet på registrering.

Anmäl innan start

Du måste anmäla din livsmedelsverksamhet för registrering till miljö-och hälsoskyddsavdelningen minst två veckor innan den ska starta. Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet. Om du inte fått något besked om beslut från miljöförvaltningen får du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan lämnats in.

Så här går det till:

 • Registrera din verksamhet hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan anmäla via e-tjänst som du loggar in i med ditt Bank-Id. E-tjänst eller blankett finns under Relaterad Information på sidan.
 • Du får ett beslut om registrering samt en faktura på anmälningsavgiften.
 • Efter registrering kommer en livsmedelsinspektör att boka in ett besök hos dig. Under besöket inspekteras lokaler, varuflöde och dina rutiner för säker hantering av livsmedel. Livsmedelsinspektören kontrollerar att din verksamhet följer de lagar  och regler som gäller för hantering av livsmedel.
 • Du får ett beslut om riskklassning och årlig avgift.

Om du startar utan att anmäla

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering hos miljöförvaltningen. Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet

Du behöver höra av dig till livsmedelskontrollen om något ändras i din verksamhet. Ska du sälja eller köpa en restaurang, bygga om, byta lokal eller sluta med verksamheten?
Tar du över en verksamhet eller ombildar du ditt bolag, då ska du anmäla verksamheten till oss, innan du startar, precis som för en helt ny verksamhet. När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknar vi det som en ny livsmedelsanläggning.

Alltid när ansvaret går över till ett nytt organisationsnummer räknas det som ägarbyte. Även om det är ett bolag som bara ombildas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten. Då ska en ny ansökan eller anmälan göras. Anmäls inte ändringen riskerar du att få betala en sanktionsavgift på upp till 40 000 kronor.

Bygglov

Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov för att ändra användningen av en lokal. Ombyggnad eller ändring som påverkar brandskydd, bärande konstruktion eller installationer av till exempel fettavskiljare kräver en anmälan till byggnadsnämnden. Nybyggnad, tillbyggnad och inrättande av nya lokaler för handel eller industriverksamhet kräver bygglov. Det behövs också bygglov för att få sätta upp skyltar in områden med detaljplan. Kontakta alltid bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller. 

Branschens riktlinjer

Inom flera branscher på livsmedelsområdet har särskilda branschriktlinjer tagits fram. Dessa innehåller råd och beskrivningar för hur företagen inom branschen kan arbeta för att kunna uppnå de mål som finns i livsmedelslagstiftningen. Det är inte ett krav enligt lagen för företagen inom en viss bransch att följa dessa riktlinjer. Däremot ger riktlinjerna goda råd och tips om vad företagen kan behöva tänka på i sin livsmedelshantering och kan därigenom vara till stor hjälp.

Exempel på branscher där riktlinjer har tagits fram är butiker, bagerier och konditorier, mjölkproducenter och tillverkare av fiskprodukter.

Avgifter

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre typer av avgifter. Det är en avgift för registrering vid start, en årlig kontrollavgift samt eventuellt en avgift för extra offentlig kontoll

 

Avgift för registrering

Nästan alla livsmedelsverksamheter behöver registreras hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Att registrera en ny verksamhet kostar 1040 kr oavsett hur stor verksamheten är.  Ett fåtal verksamheter (animalieanläggningar) måste godkännas och för den prövningen tas en särskild avgift ut. 

Årlig avgift

Riskklassningen styr den årliga avgiften. När verksamheten blivit registrerad klassas den in i en riskklass. Denna beror på vad du ska göra i din verksamhet och vilka risker det kan innebära. När vi riskklassar din verksamhet tittar vi på följande delar:

 • Vilken typ av livsmedelshantering som du har
 • Produktionens storlek
 • Om du gör mat till känsliga grupper, till exempel till allergiker, förskolebarn, sjuka eller gamla
 • Om du märker och förpackar dina produkter eller om du har en meny över vad du serverar.

Riskklassningen utgör grunden för din kontrolltid. I kontrolltiden ingår inspektioner på plats i din verksamhet, tid för planering av inspektionen, skriva rapporter och annat administrativt arbete. Fakturan för den årliga avgiften skickas ut i början av varje år. 

Påverka din årliga avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens erfarenhet av din verksamhet påverkar din avgift. En livsmedelsverksamhet kan hamna i klasserna A, B och C. Alla nya företag placeras först i erfarenhetsklass B.

Beroende på hur du sköter din verksamhet kan du bli placerad i en annan klass. För att bli placerad i klass A till följande år gäller att det endast är ett fåtal enkla brister vid kontrollen. I övrigt ska du ha ett väl fungerande system för säker livsmedelshantering. Detta innebär att både kontrolltid och avgift minskar.

Sköts verksamheten på ett dåligt sätt kan mer ordinarie kontrolltid behövas. Då kan man bli placerad i klass C, vilket innebär att kontrolltid och avgift ökar. 

Avgift för extra offentlig kontroll

Om vi hittar brister vid vårt ordinarie kontrollbesök kan vi behöva följa upp med fler inspektioner eller ett föreläggande. Den extra kontrollen ingår inte i den årliga avgiften. Du får då betala 890 kr/timme för de extra timmar som vi lägger ner.

Om vi får in klagomål på din verksamhet gör vi också extra kontroller. Om klagomålet är befogat får du betala för de nedlagda timmarna. De avgifter som tas ut för kommunens livsmedelskontroll regleras i kommunens taxa.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.