Starta och driva en livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du anmäla den till miljö- och hälsoskyddsnämnden för registrering. Det gäller också om verksamheten är tillfällig. Du måste också anmäla om det sker förändringar i din verksamhet, till exempel vid ägarbyte eller ombyggnation.

Anmäl din livsmedelsverksamhet innan start

De allra flesta verksamheter som hanterar livsmedel som till exempel restauranger, livsmedelsbutiker, kiosker, matvagnar, torgförsäljning, skolkök, lagerlokal, bagerier, caféer, hemmarestaurang med flera som säljer eller serverar livsmedel måste vara registrerade hos på miljö-och hälsoskyddsavdelningen. Det gäller också om verksamheten är tillfällig. Kravet på registrering gäller såväl privata som offentliga verksamheter, men även ideella organisationer och föreningar.

Verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare, omfattas också av kravet på registrering. 

Du måste anmäla din livsmedelsverksamhet för registrering till miljö-och hälsoskyddsnämnden minst 14 dagar innan den ska starta. Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet.  Du ska även göra en anmälan om livsmedelsverksamheten byter ägare eller organisationsnummer. Det är verksamheten som ska registreras, inte själva lokalen. Det betyder att du som tar över en verksamhet måste anmäla det till miljö-och hälsoskyddsavdelningen så att den kan registreras, precis som om det vore en ny anläggning. Detta gäller alltså även om verksamheten tidigare varit godkänd eller registrerad.

Så här går livsmedelsregistreringen till

  1. Registrera din verksamhet hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan anmäla via e-tjänst som du loggar in i med ditt Bank-Id. 
  2. Du får ett beslut om registrering samt en faktura på anmälningsavgiften som skickas separat.
  3. Efter registrering kommer en livsmedelsinspektör att boka in ett besök hos dig. Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. Under besöket inspekteras om lokalen uppfyller lagstiftningens krav samt att verksamhetens följer de lagar och regler som gäller för hantering av livsmedel.
  4. Du får ett beslut gällande verksamhetens riskklassning och en årlig avgift.

Tips till dig som är ny företagare eller ny i branschen

För den som ska starta företag inom livsmedel eller är ny i branschen är det mycket att tänka på. Det finns många tillstånd och krav att hålla reda på och det är flera olika myndigheter som ansvarar. En bra guide på vägen är att använda checklistor för nyföretagare och branscher på verksamt.se. Genom att skapa en checklista och besvara några enkla frågor får du anpassad information utifrån din nuvarande situation och dina förutsättningar. 

Tips om branschens riktlinjer

Inom flera branscher på livsmedelsområdet har särskilda branschriktlinjer tagits fram. Dessa innehåller råd och beskrivningar för hur företagen inom branschen kan arbeta för att kunna uppnå de mål som finns i livsmedelslagstiftningen. Det är inte ett krav enligt lagen för företagen inom en viss bransch att följa dessa riktlinjer. Däremot ger riktlinjerna goda råd och tips om vad företagen kan behöva tänka på i sin livsmedelshantering och kan därigenom vara till stor hjälp.

Exempel på branscher där riktlinjer har tagits fram är butiker, bagerier och konditorier, mjölkproducenter och tillverkare av fiskprodukter. 

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.