Registrering av livsmedelsverksamhet

båt

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du anmäla den till miljö- och hälsoskyddsnämnden för registrering. Det gäller också om verksamheten är tillfällig. Du måste också anmäla om det sker förändringar i din verksamhet, till exempel vid ägarbyte eller ombyggnation.

Registering av livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du anmäla den till miljö- och hälsoskyddsnämnden för registrering. Du måste anmäla din livsmedelsverksamhet för registrering till miljö-och hälsoskyddsnämnden minst 14 dagar innan den ska starta. Det gäller också om verksamheten är tillfällig. Du måste också anmäla om det sker förändringar i din verksamhet, till exempel vid ägarbyte eller byte av organisationsnummer samt vid ombyggnationer eller byte av lokal.

Exempel på livsmedelsverksamheter som ska registreras

De allra flesta verksamheter som hanterar livsmedel ska registreras till miljö-och hälsoskyddsavdelningen.

Exempel på verksamheter:

 • Café, restaurang, bageri och konditori
 • Försäljning av mat och dryck via fordon (exempel matvagnar)
 • Livsmedelsbutiker, lagerlokaler, grossister och matmäklare och huvudkontor
 • Offentliga verksamheter, barn-och äldreomsorg
 • Livsmedelsförsäljning på torg eller strand
 • Livsmedelsförsäljning via e-handel
 • Matlagning hemma till försäljning (eller gratis utdelning)
 • Tidsbegränsad eller ambulerande livsmedelsförsäljning (till exempel säsongsverksamhet)

Ska du starta en dricksvattenanläggning, behöver du anmäla det också. Det gäller utöver livsmedelsverksamheten.

Så här går livsmedelsregistreringen till

 • Registrera din verksamhet hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan anmäla via e-tjänst som du loggar in i med ditt Bank-Id. 
 • Du får ett beslut om registrering samt en faktura på anmälningsavgiften som skickas separat.
 • Efter registrering kommer en livsmedelsinspektör att boka in ett besök hos dig. Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. Under besöket inspekteras om lokalen uppfyller lagstiftningens krav samt att verksamhetens följer de lagar och regler som gäller för hantering av livsmedel.

Ny företagare

Tips till dig som är ny företagare eller ny i branschen

För den som ska starta företag inom livsmedel eller är ny i branschen är det mycket att tänka på. Det finns många tillstånd och krav att hålla reda på och det är flera olika myndigheter som ansvarar. En bra guide på vägen är att använda checklistor för nyföretagare och branscher på Verksamt.se.

Genom att skapa en checklista och besvara några enkla frågor får du anpassad information utifrån din nuvarande situation och dina förutsättningar.

Vad händer om jag startar utan att anmäla?

Krävs det bygglov för att starta en livsmedelsverksamhet?

Behöver jag anmäla förändringar i min livsmedelsverksamhet?

Behöver jag anmäla om jag ändrar bolagsform?

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?