båt

Tar din verksamhet eller förening dricksvatten från egen brunn? Dricksvatten som kommer från ett vattenverk som är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet räknas som privat vattenverk. Dricksvattenanläggningen kan i princip bestå av en brunn med pump.

Dricksvattenanläggning

Privata vattenverk regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (LIVSFS 2022:12). De bygger i sin tur på EG:s dricksvattendirektiv. Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet – verksamhetsutövaren – som ansvarar för att det uppfyller kraven i föreskrifterna. Det inkluderar egenkontrollprogram (med faroanalys och undersökningsprogram) samt driftsansvarig. Du kan läsa mer om föreskrifterna på Livsmedelsverkets webbsida.

Det är nästan alltid miljö- och hälsoskyddsnämnden som har tillsyn över att reglerna följs för vattenverk, dricksvatten och livsmedelsföretag. Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för vissa större livsmedelsföretag.

Du behöver anmäla en registrering för

Du behöver inte registrera

  • Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m³ dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.
  • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll.
  • Anläggning som förser uthyrt fritidsboende för högst åtta gäster med dricksvatten.
  • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten.
  • Anläggning som tillhandahåller dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart erbjuds medlemmarna.

Den som har eget vatten av en sådan liten omfattning att ingen registrering behövs är helt och hållet själv ansvarig för vattnet. Vi bedriver inte tillsyn på dessa anläggningar.

Egenkontroll, faroanalys och undersökningsprogram

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?