Livsmedelskontroll hos verksamheter

båt

Du som ska driva eller redan driver ett livsmedelsföretag måste se till att alla livsmedel är säkra. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bra rutiner i din livsmedelsverksamhet.

Livsmedelskontroll

Vid en inspektion kontrollerar livsmedelsinspektörerna de faktiska förhållandena i verksamheten, till exempel rengöring, temperaturer och underhåll av lokalen. Vid kontrollen ställer ofta livsmedelsinspektören frågor och har en dialog och diskussion utifrån vad som upptäcks under kontrollen. Inspektioner är oftast oanmälda. Vid kontrollerna kontrolleras även information om allergener, livsmedelshygien, spårbarhet, märkning och redlighet samt skadedjurbekämpning. Det är alltid verksamhetens ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs.

Vid en nystartad livsmedelsverksamhet, genomför livsmedelsinspektören en revision. Revision kallas den kontroll där livsmedelskontrollen noggrant går igenom utvalda rutiner som verksamhet upprättat för att producera eller servera säkra livsmedel samt hur rutinerna fungerar i. De är oftast anmälda, det vill säga livsmedelsinspektörerna meddelar verksamheten innan besöket.

Nedan hittar du frågor och svar som kan vara bra att läsa igenom för dig som har en livsmedelsverksamhet.

Vilka krav ställs på livsmedelsversamheternas lokaler?

Vid utformning av lokaler för livsmedelshantering och livsmedelsverksamhet finns det en del regler och riktlinjer du som verksamhetsutövare måste följa.

Vilka regler och krav ställs det på märkning och presentation gällande livsmedel?

Om du säljer livsmedel, i förpackning eller över disk, är det viktigt att du följer reglerna om obligatorisk märkning och presentation. Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att konsumenten ska känna sig säker.

Reglerna om märkning och presentation gäller både råvaror och färdiglagade livsmedel. Det är obligatoriskt att märka förpackade livsmedel med bland annat ingrediensförteckning, datummärkning, förvaringsanvisning, nettovikt och näringsdeklaration. När livsmedel serveras eller säljs oförpackade gäller reglerna presentationen som finns på till exempel matsedel, skylt eller i annons.

Behöver man ha en egenkontroll i sin livsmedelsverksamhet?

Du som har en livsmedelsverksamhet ska arbeta med egenkontroll. Genom att själv kontrollera din verksamhet kan du få säkrare livsmedel, minska svinnet, få bättre ekonomi och nöjdare kunder. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du kontrollera din egen verksamhet.

Nedan följer några exempel på områden som kan utgöra grunden för den egna kontrollen:

  • Personalens utbildning
  • Personlig hygien
  • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
  • Rengöring
  • Skadedjursbekämpning
  • Temperaturövervakning
  • Vattenkvalitet
  • Varumottagning
  • Livsmedelsinformation: märkning, redlighet
  • Spårbarhet

Vilka regler och krav ställs på mobila eller tillfälliga livsmedelsverksamheter?

Alla verksamheter ska uppfylla relevanta krav för hygien, utrustning och ha rutiner för egenkontroll. Det är viktigt att utifrån den verksamhet som bedrivs, ska verksamheten se till att servera eller sälja säkra livsmedel.

Det gäller även om verksamheten är tillfällig eller bedrivs från en mobil anläggning som en matvagn, foodtruck eller tält och marknadsstånd.

Vad ska den som ska arrangera en festival eller marknad ansvara för?

Du som arrangerar marknader, festivaler eller andra evenemang behöver se till, tillsammans med livsmedelsverksamheterna, att livsmedel som serveras och säljs ska uppnå säkra livsmedel.

Får jag återanvända plastförpackningar?

Det är inte lämpligt att återanvända förpackningar. De allra flesta förpackningar som redan har varit i kontakt med livsmedel när de köps, exempelvis glassförpackningar eller majonnäshinkar, är inte avsedda för återanvändning.

Det kan finnas risk för att ämnen överförs i halter som överstiger gränsvärden om förpackningen återanvänds. Det händer om maten är till exempel surare eller fetare än den produkten som förpackningen ursprungligen var avsedd för. Plastförpackningen kanske inte heller är avsedd för långtids- eller frysförvaring.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?