Återanvändbara muggar och matlådor

Från den 1 januari 2024 är det krav på att verksamheter som serverar mat och dryck i engångsmuggar och engångsmatlådor ska kunna erbjuda kunden att få maten och drycken serverad i återanvändbara muggar och matlådor.

Återanvändbara muggar och matlådor i din servering

Från den 1 januari 2024 är det krav på att verksamheter som serverar mat och dryck i engångsmuggar och engångsmatlådor ska kunna erbjuda kunden att få maten och drycken serverad i återanvändbara muggar och matlådor. Detta krav införs för att minska på nedskräpningen och för att minska resursförbrukningen.

  • Från den 1 januari 2024 är det krav på att verksamheter som erbjuder mat eller dryck i engångsmugg eller engångsmatlåda även måste erbjuda återanvändbara alternativ.
  • Detta innebär att muggen eller matlådan är gjorda av material så att de kan diskas och därmed kan användas flera gånger.
  • De återanvändbara muggarna/matlådorna ska ingå i ett rotations- /pantsystem. Det finns redan en del aktörer på marknaden som erbjuder detta.
  • Kunderna ska informeras väl synligt på försäljningsstället om den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till och vilka fördelarna är med att använda färre engångsartiklar.

Gäller kraven för alla verksamheter?

Det gäller för verksamheter som säljer/serverar mat och dryck i take away muggar och/eller matlådor som t.ex. restauranger, caféer, pizzerior, kiosker, livsmedelsbutiker, foodtrucks och på festivaler.

Undantag

Dock finns det undantag:
De verksamheter som tillhandahåller i snitt mindre än 150 muggar och/eller matlådor per dag omfattas inte av kraven. Ett annat undantag för kravet är om du använder muggar och matlådor som är tillverkade helt i papper. Dock innehåller många pappersmuggar och pappersmatlådor ofta ett tunt lager av plast och då gäller kravet.

Den 1 januari 2026 sänks gränsen till 75 engångsmuggar/engångmatlådor i genomsnitt per dag.

Mer information om de nya kraven finns på Naturvårdsverket och Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har också arbetat med att ta fram vägledande information om hygienkrav i linje med gällande lagstiftning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?