Tollarp hemtjänst

Vi vill att du som kund ska vara nöjd med de insatser vi i hemtjänsten utför åt dig.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Linderöd, Skättilljunga och vissa delar av Tollarp

Verksamhetens mål

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med de insatser hemtjänsten utför åt dig.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Målet är att all personal ska ha grundutbildning i vård och omsorg.

Specialkompetens: Medarbetarna utbildas regelbundet i läkemedelshantering och diabetes. Medarbetarna erbjuds även att delta i förflyttningsteknik samt att delta i föreläsningar som berör verksamhetsområdet.

Språkkunskaper: Svenska, engelska och polska.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.