Åhaga ligger i utkanten av Åhus. Åhaga är ett boende för personer som behöver vård och omsorg och inte klarar att bo kvar hemma. Åhaga har lägenheter för både vanligt vård- och omsorgsboende och för demenssjuka.

Vårt mål

  • Att du ska trivas och att det ska vara en positiv anda mellan dig, personalen och anhöriga.
  • Att du skall känna dig trygg och förhoppningsvis finna gemenskap med andra i samma situation.
  • Att boendet ska präglas av självbestämmande och integritet och att vi försöker finnas som stöd till dig i det dagliga livet och är flexibla utifrån dina behov.

Gemensamma utrymmen och lägenheter

Åhaga består av 29 lägenheter. 10 av dessa är vanligt särskilt boende och 19 lägenheter är för demenssjuka. Lägenheterna är uppdelade på tre enheter där det finns gemensamt kök och vardagsrum på varje enhet. Lägenheterna för demenssjuka är på bottenplan med egna uteplatser. De lägenheter som ligger på andra våningen har franska balkonger samt en stor gemensam balkong för lättillgänglig utevistelse.

Lägenheterna är rymliga på 34 kvadratmeter med väl tilltagen toalett och dusch samt ett litet pentry med vask och kylskåp. Det finns plats att placera kaffekokare bredvid vasken.

I varje lägenhet finns teleuttag, möjlighet till trygghetslarm vid behov samt fiber indraget för TV i lägenheten. Man väljer och bekostar själv leverantör av TV utbud.

På boendet finns även gemensamt kök och tv-rum där man är välkommen att vara en del av gemenskapen.

Aktiviteter

Vi anordnar aktiviteter med musik, högläsning, ordspråk, samtal, bilder, googling på Ipad, utevistelse och sittgymnastik. Vi har aktivitetsansvariga på varje avdelning som har huvudansvaret att planera aktiviteter utifrån dina behov. Vi försöker planera in egentid till alla regelbundet. Biblioteket kommer och lämnar böcker för utlåning. Frivilligarbetare kommer och erbjuder utevistelse och viss aktivitet som kan variera.

Personal

På Åhaga finns personal dygnet runt. De flesta är undersköterskor. Enhetschefen och sjuksköterskan på Åhaga har sina kontor högst upp i huset där även personalrum och konferensrum finns. Personal kan alltid komma i kontakt med sjuksköterska dygnet runt. Läkare kommer till Åhaga en gång i veckan. Läkare kontaktas också av sjuksköterska vid behov. Vi har även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut vid behov, som delegerar vissa uppgifter till personalen. Alla professioner träffas regelbundet för gemensamma möten med ditt bästa för ögonen.

Kontaktlista

Avdelning

Telefonnummer

Gullvivan

044-13 24 61

Näckrosen

044-13 24 62

Violen

044-13 24 63

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?