Vård- och omsorgsboende

När du inte längre har möjlighet att bo kvar i din bostad kan du ansöka om boende på ett vård- och omsorgsboende. I ett vård- och omsorgsboende får du särskild service och omvårdnad i en trygg miljö och med kunnig personal som är på plats dygnet runt.

Råd kring vad du behöver tänka på vid besök på vård- och omsorgsboenden och korttidsboende. Läs mer via länken nedan.

Trygghet

I samtliga boenden ingår alltid trygghetslarm. Vid behov finns det tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut eller fotvårdsterapeut.

Bo tillsammans

Som par finns det möjlighet att kunna fortsätta bo tillsammans även om ert omvårdnadsbehov skiljer sig åt. Att bo tillsammans kräver ett biståndsbeslut enligt parboendegarantin. Det kan du läsa mer om under "Vanliga frågor" längre ner på sidan.

Så ansöker du

Ett boende på ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat. Du ansöker genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Vår ambition är att du ska få ett erbjudande om boende inom tre månader, under förutsättning att din ansökan blir beviljad.

Kontakta medborgarcenter, ange var du bor, så kopplar de dig vidare till rätt biståndshandläggare.

Vanliga frågor

Hur kan parboende vara utformat?

Vid en ansökan om parboende (enligt parboendegarantin) är det biståndshandläggarens ansvar att fråga om hur de sammanboendes önskemål kring parboendegarantin ser ut, samt att senare dokumentera detta i utredningen.

Parboendet är på samma vård- och omsorgsboende (i samma fastighet) men kan bli på olika avdelningar, på samma avdelning, i olika rum eller i samma rum. Det är boendeprioriteraren och enhetschefen på vård- och omsorgsboendet som avgör vad som är möjligt att tillmötesgå.

Vem flyttar först?

  • Den make/maka som flyttar först är den som har beslut om vård- och omsorgsboende. Boendeprioriterare bevakar så att den hemmavarande maka/make får erbjudande på det aktuella vård-och omsorgsboendet när ledig plats finns.

  • Om en av makarna bor på ett vård- och omsorgsboende men önskar byta till ett annat vård- och omsorgsboende behöver personen vara uppsatt i byteskö. Detta görs hos enhetschefen. När en ledig plats på det vård- och omsorgsboende man önskar finns så flyttar den personen som redan bor på ett vård- och omsorgsboende först. Make/maka, som enbart har beslut enligt parboendegarantin, kan därefter erbjudas en plats där.

Hur lång tid tar det innan inflyttning kan ske?

  • Vanligtvis tar det upp till tre månader innan man tilldelas en plats på vård- och omsorgsboende. När det gäller parboendegaranti kan väntan ta längre tid på grund av att man endast söker till det vård- och omsorgsboende där make/maka bor.

  • Har det inte varit möjligt att bli erbjuden en plats inom tre månader på boendet där make/maka bor, tar biståndshandläggare kontakt och framför information om att tilldelning ännu inte kunnat ske. Den som är beviljad vård- och omsorgsboende enbart utifrån parboendegarantin kommer inte att tilldelas något annat boende än det som make/maka bor på, oavsett hur lång tid det tar.

  • Om båda makarna är beviljade vård-och omsorgsboende på grund av sitt omvårdnadsbehov, men där en av makarna väntar hemma, kommer biståndshandläggare att ta kontakt efter tre månader. I dialog med kunden kan man erbjudas boende på annat vård- och omsorgsboende och därefter ha möjligheten att ställas i byteskö. Då prioriteras omvårdnadsbehovet före placeringen.

Vad gäller för make/maka som enbart är beviljad vård- och omsorgsboende i enlighet med parboendegarantin när make/maka som har det omfattande omvårdnadsbehovet avlider innan anvisning eller på vård- och omsorgsboendet?

  • Är make/maka enbart beviljad vård- och omsorgsboende enligt parbogarantin och ännu inte har tilldelats en plats på vård- och omsorgsboendet avslutas beslutet. En ny ansökan om vård- och omsorgsboende kan då göras till biståndshandläggaren.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?