Östergård 1 är ett vård- och omsorgsboende i centrala Kristianstad. Vår filosofi är att du ska bemötas artigt, trevligt och positivt och få rätt stöd utifrån dina personliga behov. Vi ska ha tålamod och vara lyhörda samt stimulera, motivera och stödja. Vi arbetar för att förbättra.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Östergård 1 har 16 lägenheter. Alla lägenheter har toalett, dusch och pentrydel med kylskåp. Inga spisplattor finns men uttag med timer för eventuell kaffebryggare.

Aktiviteter

Personalen ombesörjer att vissa aktiviteter genomförs, exempelvis bingo, spel , högläsning, gångträning, gymnastik eller kortare utevistelser. Framför gärna dina behov och önskemål vid ankomstsamtalet eller till kontaktmannen i samband med att genomförandeplanen upprättas.

Dessa aktiviteter förekommer:

Gudstjänst, gymnastik, högläsning ur tidningar och böcker. Vi jobbar mycket med musik som vi minns. Viss underhållning i form av sång och musik, bingo och kortare utevistelser.

Alla boende är välkomna att delta i aktiviteterna. Du som bor på Östergård 1 eller du som är anhörig är välkommen med tips och idéer.

Personal

Personalen arbetar utifrån dina förutsättningar med delaktighet, medbestämmande och inflytande.

Personalen har tillgång till sjuksköterska för råd, konsultation och stöd dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå för personalen under dagtid, måndag till fredag.

På Östergård 1 finns ett kostombud som samarbetar med Allögårdens kök, samt med sjuksköterska vid behov.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?