Demensboende

Vi har vård- och omsorgsboenden med särskild inriktning för personer med demenssjukdom. Ett demensboende är till för personer som har demens och som är i behov av vård och omsorg.

Biståndshandläggarna hjälper till med ärenden inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsvariationer. Handläggarnas kontaktinformation listas i två grupper: en lista för dig som är över 65 år och en för dig som är yngre. Välkommen med ditt ärende!

Kontakta biståndshandläggare om du vill ansöka om demensboende.

Här kan du läsa om råd kring vad du behöver tänka på vid besök på vård- och omsorgsboenden och korttidsboende.

Ansök om hjälp

Du som behöver någon form av service eller stöd, exempelvis hemtjänst eller vård- och omsorgsboende är välkommen att vända dig till en biståndshandläggare på myndighetsenheten för att ansöka om hjälp.

Läs mer om hur du ansöker om hjälp i ditt ärende.

Vad kostar det?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du avgift för hyra, hemtjänst och matabonnemang.

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga. Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?