Österängsgården 2

Österängsgården är ett vård- och omsorgsboende med olika inriktningar som ligger i det natursköna Österängsområdet med närhet till livsmedelsaffär och kommunikationer.

Vår ambition är att ge omvårdnad utifrån dina enskilda behov och önskningar med fokus på det friska, att behålla var och ens förmåga så långt det är möjligt. Vi vill att du ska ges möjlighet till en god livskvalitet utifrån dina förutsättningar. Vi arbetar med dig som boende i centrum genom ett professionellt och empatiskt bemötande.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Österängsgården 2 består av plan 5, 6 och 7. Plan 5 är ett boende för personer med demenssjukdom, plan 6 och 7 är ett ordinärt vård- och omsorgsboende. Alla lägenheter består av toalett med dusch, pentry och hall. På varje våning finns gemensamma utrymmen såsom dagrum, kök och balkong.

Aktiviteter

Det finns möjlighet till olika aktiviteter på varje våning utifrån de boendes önskemål och förutsättning både i grupp och individuellt.

Österängs mötesplats finns på entréplan där man kan gå ner för en stunds samvaro eller delta i de olika aktiviteterna som finns.

Personal

På vård- och omsorgsboendet arbetar 2–3 personer på dagen och 1–2 på kvällen per våning. Vi har tillgång till sjuksköterska på dagtid vardagar, på resterande tid har vi ambulerade sjuksköterska i östra området. Arbetsterapeut och sjukgymnast kan vi nå vid behov. Läkare finns i huset varje vecka, och gör hembesök om så behövs. Du erbjuds en kontaktman.

Kontaktlista

Avdelning

Telefonnummer

Plan 5

044-13 56 31

Plan 6

044-13 65 79

Plan 7

044-13 65 80

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?