Korttidsboende

Olika former av tillfälliga boenden finns för dig som har behov av till exempel återhämtning, avlastning eller miljöombyte. Boendeformen är behovsprövad. Inom kommunens olika verksamheter benämns tillfälliga boenden med olika namn.

Korttidsboende inom vård och omsorg

En plats på ett korttidsboende är ett tillfälligt boende som är behovsprövat. Det kan beviljas för dig som på grund av sjukdom eller annan orsak behöver återhämtning, i väntan på annat boende eller som avlastning för närstående.

På korttidsboendet får du individuellt anpassad hjälp och stöd med det du har svårt att klara på egen hand. Det kan vara hjälp med klädsel, hygien eller hjälp/stöttning vid måltider till exempel.

I kommunen finns cirka 60 rum för korttidsboende för äldre personer. Alla korttidsboende är i regel öppna hela dygnet, både vardagar och helger. Korttidsboende beviljas av omsorgsförvaltningens biståndshandläggare.

Så här ansöker du

Här kan du läsa mer om hur du ansöker eller om du vill överklaga ett beslut.

Avlastning/växelvård

Ett korttidsboende kan även vara aktuellt en kortare period för dig som vårdas av en anhörig i hemmet, så kallad avlastning/växelvård.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?