Östergård 2 är ett vård- och omsorgsboende beläget i centrala Kristianstad. Vår gemensamma filosofi är att du ska bemötas artigt, trevligt och positivt och få rätt stöd utifrån dina personliga behov. Vi ska ha tålamod och vara lyhörda samt stimulera, motivera och stödja.

Vi arbetar för att förbättra och bibehålla dina funktioner.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

På Östergård 2 finns totalt 24 lägenheter.

Vy över ett av rummen sett från två olika håll. Klicka på bilderna för att se större bilder.

Alla lägenheter har toalett, dusch och pentrydel med kylskåp. Inga spisplattor finns men uttag med timer för eventuell kaffebryggare.

På varje enhet finns allmänna utrymmen såsom köksdel med gemensam matsal, litet dagrum samt tvättstuga. Östergård har en stor takterass.

Aktiviteter

Personalen ombesörjer att vissa aktiviteter genomförs, exempelvis bingo, spel , högläsning, gångträning, gymnastik eller kortare utevistelser. Framför dina behov och önskemål vid ankomstsamtalet eller till kontaktmannen i samband med att genomförandeplanen upprättas.

Dessa aktiviteter förekommer:

Gudstjänst, gymnastik, bingo och högläsning ur tidningar och böcker. Viss underhållning i form av sång och musik.

Alla boende är välkomna att delta i aktiviteterna. Du som bor på Östergård 2 eller du som är anhörig är välkommen med tips och idéer.

I perioder finns frivilligarbetare som kommer till boendet och har besöksverksamhet, läsgrupp med mera.

Personal

Här arbetar totalt cirka 23 tillsvidareanställd personal.

Personalen arbetar utifrån dina förutsättningar med delaktighet, medbestämmande och inflytande.

Personalen har tillgång till sjuksköterska för råd, konsultation och stöd dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå för personalen under dagtid, vardagar.

På Östergård finns ett kostombud som samarbetar med köket på Sommarro, samt med sjuksköterska vid behov.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?