Hammarshemmet är ett vård- och omsorgsboende i Hammar cirka 3 km utanför centrala Kristianstad. Här är dina behov i centrum och genomförandeplaner utformas individuellt för att möta ditt behov. Vårt mål är att varje dag ska bli glädjerik och meningsfull!

Hammareshemmet är uppdelat i västra och östra. Vänster om huvudentrén heter Hammarhemmet västra och höger om huvudentrén heter östra.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

På Hammarshemmet finns 24 lägenheter i varierande storlek. 15 lägenheter ligger på markplan och är på cirka 30 kvm med egen toalett, dusch och tillgång till gemensamt dagrum och matsal. Det finns 9 lägenheter belägna på markplan samt på plan två i varierande storlek, 41–66 kvm fördelade på 1 eller 2 rum med kök och egen toalett och dusch. Gemensam matsal och TV-hörna finns på bottenplan.

Aktiviteter som erbjuds på Hammarshemmet

 • Gymnastik
 • Olika former av högläsning
 • Bingo
 • Bakning
 • Sällskapsspel
 • Filmvisning
 • Utevistelser
 • Samtalsgrupp med diakonissa
 • Gudstjänst 1 gång per månad
 • Musikunderhållning med jämna mellanrum
 • Vid högtid dukar vi till fest!

Personal

 • På Hammarshemmet är vi 24 anställda
 • Vi har nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
 • Sjuksköterska finns på plats de flesta vardagar
 • Arbetsterapeut och sjukgymnast kommer till Hammarshemmet regelbundet
 • Fotvårdare och frisör besöker oss regelbundet
 • Du erbjuds en kontaktman.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?