Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga.

När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Du skickar ett skriftligt brev till kommunens omsorgsnämnd om vilket beslut du vill överklaga.

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Din överklagan skickas vidare till förvaltningsrätten som då prövar ditt ärende.

Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Skicka brevet till:

Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten
291 80 Kristianstad

Det går också bra att skriva till oss via länken nedan eller mejla direkt till kommun@kristianstad.se. Då tar medborgarcenter emot överklagan och fördelar till rätt handläggare. Det är då viktigt att det framgår tydligt att det är en överklagan. Använd länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll