Del av Åhus 557:52 i Åhus

I Åhus, knappt 2 mil söder om Kristianstad, där havet möter den milsvida vita sandstranden, ligger evenemangsstranden. En ny detaljplan tas fram med syfte att möjliggöra för fler parkeringsplatser i anslutning till evenemangsområdet.

Illustration på planprocessen och visar sjätte steget, vi reviderar förslaget

Syfte

Detaljplanen syftar till att skapa nya markparkeringar inom området samt möjliggöra för evenemangsområdet att utveckla mindre tillhörande lokaler utan att inskränka på
angränsande riksintresse för hamn. Detaljplanen syftar också till att justera
hamnområdets gränser och till att bekräfta befintlig naturmark inom planområdet. Inom ramen för detaljplanens syfte kommer strandskyddet att behöva upphävas inom delar av planområdet.

Läge och omfattning

Planområdet är beläget nordväst om hamnen i Åhus och ansluter vid evenemangs­stranden till Stubbagatan.

Marken ägs av Kristianstads kommun.

Samråd

Byggnadsnämnden beslutade den 31 augusti 2021 § 171 att skicka Detaljplan Åhus 557:52 (parkering Åhus) på samråd. Tiden för att lämna in synpunkter på samrådsförslaget har gått ut. Handlingarna finns nedan för kännedom.

Meddelande om samråd Pdf, 214.6 kB.
Planbeskrivning för del av Åhus 557:52, samråd Pdf, 4.3 MB.
Plankarta för del av Åhus 557:52, samråd Pdf, 1.2 MB.
Beslut BN dp för del av Åhus 557:52 om samråd Pdf, 583.4 kB.

Utredningar
Fördjupad riskutredning, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, 2020-11-12 Pdf, 2 MB.
Bullerutredning, Akustikkonsulten i Sverige AB, 2020-11-16 Pdf, 4 MB.

Granskning

Byggnadsnämnden beslutade den 20 december 2022 § 201 att skicka Detaljplan Åhus 557:52 (parkering Åhus) på granskning. Tiden för att lämna in synpunkter på granskningsförslaget har gått ut. Handlingarna finns nedan för kännedom.

Meddelande om granskning Pdf, 210.6 kB.
Planbeskrivning för del av Åhus 557:52, granskning Pdf, 3 MB.
Plankarta för del av Åhus 557:52, granskning Pdf, 1.5 MB.
Samrådsredogörelse för del av Åhus 557:52, granskning Pdf, 347.1 kB.
Beslut BN dp för del av Åhus 557:52 om granskning Pdf, 155.5 kB.

Utredningar
Fördjupad riskutredning, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, 2020-11-12 Pdf, 2 MB.
Bullerutredning, Akustikkonsulten i Sverige AB, 2020-11-16 Pdf, 4 MB.
Geoteknik, K-Konsult, 1984-04-03 Pdf, 597.3 kB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?