Skärdal östra är ett vård- och omsorgsboende för dementa personer som ligger i Vä i utkanten av Kristianstad, 7 km från centrum.

Det finns bra bussförbindelser i närheten till och från Kristianstad, vilket underlättar för besökare och för dig som vill åka in till centrum.

Vår ambition på Skärdal östra är

  • att du ska känna glädje, trivsel och ha en meningsfull vardag hos oss
  • att ge en god vård och omsorg utifrån dina behov och önskemål
  • att boendet ska präglas av självbestämmande, integritet, empati och respekt
  • att arbeta efter rätt kvalitet i varje möte
  • att du möts av personal med professionellt förhållningssätt där du och dina närstående kan känna er trygga.

Lägenheter och utemiljö på Skärdal östra.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Här finns det totalt 30 lägenheter. Varje lägenhet är cirka 30 kvm och har pentry med kylskåp, ett stort badrum med egen dusch och toalett. Lägenheterna är utrustade med trygghetslarm och en höj- och sänkbar säng. Enhet A, Enhet C och Enhet D har vardera åtta lägenheter. Enhet E har fem lägenheter och en dubblett.

Lägenheterna ligger på markplan med trevlig altan till respektive enhet och en trivsam gemensam innergård.

Aktiviteter

Det finns möjlighet till olika aktiviteter på varje enhet utifrån de boendes önskemål och förutsättningar. Skärdalshemmet har en mötesplats dit man kan gå för en stunds samvaro och/eller delta i olika aktiviteter.

Bilder på boende Skärdal östra dagrum och kök.

Bilder på dagrum och gemensamt kök på Skärdal östra.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?