Norlandia Lindåsa

Vård- och omsorgsboendet Lindåsa är ett trivsamt demensboende för dig över 65 år. Du hittar du oss i natursköna Östervång cirka 1,5 km från Tollarp. Boendet är inrymt i vackra byggnader från 1930-talet och har en egen park.

Norlandia Lindåsa drivs av Norlandia Äldreomsorg AB på uppdrag av Kristianstads kommun.

Vårt mål

Vår verksamhet inriktar sig mot att skapa en trygg miljö för våra boende utifrån aktuell kunskap kring demens. Genom att ta tillvara på individens styrkor vill vi ge möjlighet till ett stimulerande liv efter varje persons villkor.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Lindåsa har 36 lägenheter på 25-36 kvm fördelade på sex avdelningar. Lägenheter har badrum, höj- och sänkbar säng, uttag för egen telefon samt möjlighet för egen TV. Licensen ingår i hyran.

Varje avdelning har ett gemensamt kök och dagrum. Det finns ett "finrum" som är vackert möblerat med gamla möbler där vi träffas för anhörigträffar, högtidsstunder, julkaffe, aktivering, högläsning, kaffe med sju sorters kakor med mera.

Till boendet hör en stor park med uteplatser, gångstråk, planteringar, parkbänkar och möjlighet till egna odlingar.

Aktiviteter

Vad som är en meningsfull dag är olika för varje person. Oavsett vad du föredrar ska du få din dag så som du vill ha den. Vi arbetar utifrån den enskildes behov och önskemål och detta beskrivs i genomförandeplanen som vi följer upp regelbundet.

Varje avdelning har en aktivitetssamordnare. Du erbjuds bland annat musikunderhållning, taktil massage, högläsning, bakning, promenader, gymnastik, spel, utflykter, cirkelgrupp "Gamla ting", upplevelselådor, vår-/höstmiddag och utomhusvistelse. För många är det viktigt med igenkännande av välbekanta sysslor. Vi uppmuntrar därför till att delta i vardagssysslor i köket och trädgården.

Personal

På Lindåsa finns personal dygnet runt. Övervägande del av tillsvidareanställd personal har undersköterskekompetens alternativt vårdbiträdesutbildning.

Vi har 3 sjuksköterskor i schema dagtid måndag–fredag samt att de delar på beredskap kväll, natt och helg med en inställelsetid på 40 min.

Läkare kommer en gång per vecka.

Vi har också kontinuerlig tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast, frisör, fotvårdsspecialist, tandhygienist och tandläkare.

Ovanstående erbjuds på plats. Vid sjukhusbesök eller annat som sker utanför Lindåsa är det anhöriga som i första hand följer med.

Du som boende har en kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska som träffas regelbundet och utvärderar vardagen, hjälpbehov och sjukdomstillstånd.

Telefonlista

Avdelning

Telefonnummer

Sjuksköterska

044-31 27 71

044-31 27 85

Administratör/bemanning

044-31 27 70

Avdelning Näktergalen

044-31 27 81

Avdelning Bofinken

044-31 27 82

Avdelning Svalan

044-31 27 83

Avdelning Duvan

044-31 27 84

Avdelning Gullvivan

044-31 27 75

Avdelning Backsippan

044-31 27 76

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?