Inlagor - Mark- och miljödomstolen - Hammarslundsvallen

Handlingar för miljöprövning är mottagna av Mark- och miljödomstolen. Kristianstads kommun är aktförvarare för handlingar i målet. Aktbilagor i målet kan laddas ned i pdf-format på den här webbsidan.

Kristianstads kommun har hos Mark- och miljödomstolen ansökt om
om tillstånd enligt 7,9 och 11 kap, miljöbalken avseende markavvattning, uppförande av anläggning i vattenområde, masshantering samt Natura 2000- tillstånd.
Ansökan gäller anläggandet av en skyddsvall mot Hammarsjön i Hammarslund.

Målet har tilldelats numret M 4403-23 av Mark- och miljödomstolen.

På Mark- och miljödomstolens webbplats Länk till annan webbplats. finns information om domstolen och om handläggningen. Frågor till domstolen kan ställas via e-post.

Här nedanför finns alla handlingar i målet , utom sådana som av domstolen belagts med sekretess enligt 20 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Inlagor för miljöprövning

Aktbilagor Mål M 4403-23

Innehåll

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 1 Pdf, 630.5 kB.

Ansökan

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 2, Bilaga A Pdf, 748 kB.

Teknisk beskrivning

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 3, Bilaga A 1 Pdf, 906.1 kB.

PM Arbetsordning

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 4, Bilaga A 2 Pdf, 1.4 MB.

PM Masshantering

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 5, Bilaga A 3 Pdf, 1.8 MB.

APD-plan

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 8, Bilaga B 2 Pdf, 294.6 kB.

Återanvändning av massor

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 9, Bilaga B 3 Pdf, 1 MB.

Masshanteringsplan

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 10, Bilaga B 4 Pdf, 6.6 MB.

Illustrationsplan

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 11, Bilaga B 5 Pdf, 9.4 MB.

Bullerutredning

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 12, Bilaga B 6 Pdf, 908.4 kB.

Recepientutredning

Växjö TR M 4403-23 Aktbil 15, Bilaga B 9 Pdf, 2.9 MB.

Bekämpning av invasiva växter

Växjö TR M4403-23 Aktbil 28 Pdf, 147.4 kB.

Ansökan mottagen

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll