Rättscentrum

Modell, Rättscentrum

Modell av hur Rättscentrum kommer att se ut.

På norra godsbangården strax om Kristianstad C växer en ny stadsdel fram där Rättscentrum är en tongivande del.

Den tydligaste förändringen i Kristianstads stadsbild just nu är Rättscentrum som växer fram och tillsammans med vattentornet bildar stadens siluett. Vid färdigställande kommer Rättscentrum husera Polismyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Forensiskt center. Byggnaderna byggs av fastighetsbolaget Intea AB, som har specialiserat sig mot offentliga institutioner. Bolaget köpte 2018 marken på den gamla godsbangården norr om Centralstationen av Jernhusen AB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll