Ombyggnad av centrala reningsverket

Flygbild över Kristianstads centrala reningsverk

Flygbild över Kristianstads centrala reningsverk

För att Kristianstad ska kunna växa måste även den underliggande infrastrukturen anpassas. För att fler ska kunna bo i Kristianstad och för att företag ska kunna etablera sig här behöver det centrala reningsverket byggas ut och byggas om.

Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956. Det renoverades grundligt 1976 och senast 1992 till den kapacitet som verket har idag.

Verket kan hantera avlopp från en befolkningsmängd som motsvarar 160 000 personer. Det kan låta som god marginal för reningskapaciteten, med tanke på att kommunen har cirka 85 000 invånare, men Kristianstad har flera stora livsmedelsindustrier som också skickar sitt avlopp till det centrala reningsverket. För att säkerställa att Kristianstad kan möta tillväxten, säkerställa medborgarnas hälso och miljöns behov av avloppsrening, så byggs ny det centrala reningsverket om och byggs ut. Det är tänkt att kapaciteten ska byggas ut till motsvarande 260 000 personer.

Byggstart och omtag

I mars 2019 beslutade tekniska nämnden att den första etappen av ombyggnationen skulle påbörjas - en inloppspumpstation, slamförberedningsanläggning samt ett nytt ställverk som behövde åtgärdas efter en brand. Efter att marken och de inkommande ledningarna undersökts närmare vid inloppspumpstationen visade det sig att placeringen för de olika anläggningarna var tvungen att göras om. Våren 2019 gjordes därför ett omtag i projektet, där anläggningens disposition ritades om, fast med samma funktion som tidigare. I början 2020 tog tekniska nämnden startbeslut för det nya upplägget för reningsverket:

Ett reningsverk bortom 2050

Byggprojektet kommer att pågå fram till 2025 (verket kommer att tas i provdrift under 2024). Målet med projektet är att bygga ett reningsverk som är förberett för att kunna hantera Kristianstads behov av avloppsinfrastruktur bortom 2050. Det innefattar både miljö- och hälsokrav, samt behov av infrastruktur för att kunna möte tillväxten.

En spännande teknik som kommer byggas in i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort mikroplaster. Verket förbereds även för läkemedelsrening. Att få bort både mikroplaster och läkemedel ur avloppsvattnet är en mycket viktig fråga för framtiden.

Projektet är upphandlat som så kallad samverkansentreprenad. Det innebär att man istället för att spika allt innehåll i förväg, istället är överens om de stora målen och inriktningarna. Sedan tas lösningar fram löpande i samverkan mellan beställaren (Kristianstads kommun) och entreprenören (NCC).

Projektet är kostnadsberäknat till 800 miljoner kronor.

Hjälp miljön!

Du kan göra mycket för att läkemedelsrester och annat som inte hör hemma i avloppet inte ska hamna i sjöar och vattendrag. Se länken nedan "Kommunalt avlopp" för mer information om hur du kan hjälpa miljön.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?