Allöskolan

Illustration för Allöskolan

Allöskolan ska stå färdig hösten 2027

Allöskolan byggs för att tillgodose ett ökande behov av högstadieplatser för de centrala delarna av staden.

Skolan blir en högstadieskola för 540 elever i årskurserna 7 – 9 och för 50 elever i grundsärskolan. Skolan byggs även för att ta emot elever ifrån andra skolor som idag saknar möjlighet till specialsalar, t.ex. slöjdsalar. Allöskolan beräknas kosta 396 miljoner och kommer stå klar under hösten 2027.

När den nya skolan står klar flyttar högstadieeleverna ifrån Norretullskolan in i den nya Allöskolan, och då planeras en ombyggantion av Norretullskolan som skall bli en F – 6 skola för drygt 400 elever.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll