Prästallén

Illustration, Prästallén

Prästallén byggs om för högre trafiksäkerhet

Trafikmiljön för gående och cyklister förbättras längs Prästallén.

Ombyggnaden innehåller:

  • I korsningarna ersätts asfalten med marksten.
  • Cykelbanan höjs till samma nivå som gångbanan. Fälten avgränsas istället med linje.
  • Skyltningen uppdateras, bland annat med stopplikt från villagatorna för bättre säkerhet.
  • Busshållplatserna ersätts med tillgänglighetsanpassade timglashållplatser som hindrar bilar att köra om bussen. Norra sidans hållplatser får väderskydd.
  • Trädens får ny näringsrik jord. Därefter skapas en ny underplantering med buskar.

Projektets upphandling överklagades 2023 så projektet har skjutits upp i omgångar. Byggstart sker i februari 2024. Fram till sommaren pågår arbete i gång- och cykelbanorna. Därefter kommer timglasshållplatserna anläggas och under den tiden påverkas bil- och busstrafiken på Prästallén.

Gör en insats för trafiksäkerheten

En viktig faktor för säkerhet i trafiken är god sikt. Du som har tomt intill väg eller hörntomt är därför ålagd att sköta om växtligheten så att den inte skymmer eller växer in på intilliggande gångytor mm. Läs mer:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?