Kungsvägens vård- och omsorgsboende i Tollarp

Nya vård- och omsorgsboende på Kungsvägen i Tollarp. Boendet ska stå klart hösten 2024 och ersätter då Almhaga och Lindåsa vårdboende.Kungsvägens vård- och omsorgsboende ska ha 46 platser, varav 18 med inriktning mot demens.

Bygget av Kungsvägens vård- och omsorgsboende.

Vi bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på Kungsvägen i Tollarp. Boendet ska stå klart hösten 2024 och ersätter då Almgården och Lindåsa vårdboende.

Kungsvägens vård- och omsorgsboende kommer ha 46 platser, varav 18 med inriktning mot demens. Åtta av platserna kommer utgöra en specialavdelning.

Det nya boendet kommer ligga på den tomt där Almgården tidigare låg. Läget bedöms vara strategiskt eftersom förbindelserna är goda till såväl Kristianstad som Hörby och Lund. Det är även nära in till centrum i Tollarp.

Byggnationen görs av ABK.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll