Vallar och pumpstationer

Vallar i Kristianstad

Kristianstads vallar.

För att skydda Kristianstad mot framtida översvämning har kommunen en utbyggnadsplan för fullständigt vallskydd. De första projekten är Pyntens pumpstation med byggstart 2022, Hammarslundsvallen med planerad byggstart 2026 och Hedentorpsvallarna med byggstart 2027.

Beslut om utbyggnadsplanen för vallskydd fattades av kommunstyrelsen 2021.

Planen tar sikte på ett långsiktigt, framtida skyddsbehov. De extrema scenarier som
vallarna dimensioneras för att stå emot kommer inte att kunna uppträda förrän tidigast omkring år 2100, och sannolikheten för att nivåerna ska uppnås är mycket liten även så långt fram som 2150.

Utbyggnadsplanen visar att det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra en fullständig utbyggnad av det totala vallsystemet inom en tidsrymd om ca 20 år, men tidplanen bör anpassas efter aktuella skyddsbehov. Den sammanlagda kostnaden beräknas bli omkring två miljarder kronor. Läs mer om utbyggnadsplanen och om översvämningshoten för Kristianstad under länkarna. Du kan också läsa mer om de olika delprojekten.

I planeringen och förberedelserna för av pumpstations- och vallbyggen ingår en grundlig samråds- och tillståndsprocess. Samråd annonseras i tidningsannonser och på kommunens anslagstavla och adresserade uskick till direkt berörda sakägare. Handlingar och underlag görs också tillgängliga via webbplatsen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll