Kunskapsprov om alkohollagstiftning

För att få serveringstillstånd måste de personer som har inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Den som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.

Vem ska göra kunskapsprovet?

Den som söker serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov för att visa att den har de kunskaper om som krävs för att bedriva serveringsverksamhet. När din ansökan kommit in gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra provet. 

Om den sökande är en juridisk person (företag eller förening) gäller kravet på kunskapsprov den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i företaget och är aktiva i serveringsverksamheten. I större företag är det lämpligt att personer som arbetar operativt i ledande ställning bedöms som person med betydade inflytande (PBI).

Undantag från att göra provet

Undantag kan göras om det finns skäl att anta att den sökande har den kunskap som behövs. Det kan exempelvis vara en person som redan har serveringstillstånd i samma kommun eller i en annan kommun utan anmärkningar. Om du har skrivit ett godkänt prov högst fem år före den aktuella ansökan behöver du inte göra om provet.

Så här går provet till

Du och din handläggare bokar en tid för provskrivning på Rådhus Skåne. 

Kunskapsprovet har tagits fram av Folkhälsosmyndigheten och består av mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilket tillstånd du har sökt. För att få godkänt måste du ha minst 75 % godkända svar inom varje område: alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. 

  • Du kan göra provet på svenska, engelska eller arabiska. Du har också möjlighet att göra provet muntligt med en auktoriserad tolk. 
  • Du får möjlighet att skriva provet tre gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det innebär att du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd. 
  • Du får vanligtvis resultatet direkt när du gjort provet. 

Studera inför provet

Du behöver förbereda dig inför provet genom att läsa på om alkohollagstiftningen.

Avgift

Du betalar en avgift för kunskapsprovet utöver prövningsavgiften för tillståndet. Det ingår tre provtillfällen. Om det är fler personer som ska skriva provet utgår det en avgift för varje person. Avgiften faktureras i efterskott.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?