Avgifter för serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens kostnad för prövning och tillsyn för serveringstillstånd ska täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Företag och verksamhetsutövare betalar därför avgifter för handläggning av ärenden.

Prövningsavgifter stadigvarande tillstånd

Ärenden

Kostnad

Stadigvarande serveringstillstånd

9 300 kr

Omfattande förändring i gällande tillstånd (t ex byte av bolagsmän)

3 500 kr

Enklare förändring i gällande tillstånd

1 000 kr

Serveringsansvarig personal

0 kr

Cateringanmälan i godkänd lokal

0 kr

Cateringanmälan, första tillfället lokalen används

500 kr

Anmälan om provsmakning

0 kr

Kryddning av snaps

0 kr

Gemensamt serveringsutrymme nytt tillstånd och gemensam yta, per sökande.

11 000 kr

Gemensamt serveringsutrymme för befintligt tillstånd, prövning av gemensam yta, per sökande.

3 500 kr

Om ansökan återtas innan remissförfarandet har påbörjats kan ansökningsavgiften reduceras till motsvarande 1 timmes handläggningstid


Prövningsavgifter tillfälliga tillstånd

Ärenden

Kostnad

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag

3 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 2 dagar eller fler

5 000 kr

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

700 kr

Tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare, 1 dag

3 000 kr

Tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare, 2 dagar eller fler

5 000 kr

Tillfälligt gemensamt serveringsutrymme, per sökande.

1 500 kr

Tillfällig förändring i gällande tillstånd ( t ex tillfälligt utökad yta)

1 800 kr

Om ansökan återtas innan remissförfarandet har påbörjats kan ansökningsavgiften reduceras till motsvarande 1 timmes handläggningstid


Avgift för kunskapsprov

Ärenden

Kostnad

Samtliga prov för stadigvarande och tillfälliga tillstånd. Tre provtillfällen ingår.

2 200 kr

Tillsynsavgift serveringstillstånd

Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkoholdrycker som rapporterats in i föregående års restaurangrapport. För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i prövningsavgiften.

Ärenden

Kostnad

Kostnad

Fast avgift

................................................

1 400 kr

Fast avgift för servering
efter kl 01:00

................................................

3 600 kr

Rörlig avgift

0 - 25 000 kr

1 000 kr


25 001 - 100 000 kr

1 400 kr


100 001 - 250 000 kr

1 900 kr


250 001 - 500 000 kr

4 000 kr


500 001 - 1 000 000 kr

6 500 kr


1 000 001 - 2 000 000 kr

9 500 kr


2 000 001 - 4 000 000 kr

14 000 kr


4 000 001 - 6 000 000 kr

18 500 kr


6 000 001- 8 000 000 kr

23 000 kr


8 000 001 eller mer

26 000 kr

Avgifter försäljning och servering av folköl

Ärenden

Kostnad

Handläggning av anmälan motsvarande 1 timmes handläggningstid

1 340 kr

Tillsyn av anmälningspliktig försäljning och servering av folköl

1 340 kr per timme

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?