Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". Vi tar bland annat beslut om budget, skatt, större utbyggnadsplaner och investeringar.

Kom till ett fullmäktigemöte

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan komma till Rådhus Skåne och följa mötet på plats. Du kan också följa mötet via vår webbsändning.

Kallelser, protokoll och styrdokument

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Arbetsordning och reglementen


Strategier, planer och övriga riktlinjer


Avgifter och taxor


Ägardirektiv och bolagsordningar

Ledamöter och ersättare

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?