Överklaga beslut, rättssäkerhet

Alla har rätt till insyn i vår verksamhet. Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Kommunens beslut måste vara förenliga med lag. Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Du har rätt att överklaga ett beslut som angår dig. Du har också rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad.

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. Det finns två sätt att överklaga kommunens beslut.

  • Du som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Kristianstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Detta gäller avsett om du berörs personligen av beslutet eller ej.
  • Du som berörs personligen och fått ett beslut till dig personligen har rätt att överklaga.

Läs mer hur du kan överklaga beslut via länken.

Anslagstavla

Kommunens alla tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats publiceras på vår anslagstavla.

Offentlig handling

De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda. Läs mer om offentlig handling via länken.

Jag söker en handling?

Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer. Läs mer hur vi arbetar med personuppgifter.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 1 mar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?