Kommunens organisation

Kristianstads kommunkoncern består av åtta förvaltningar och nio bolag. Varje förvaltning har minst en nämnd. Förvaltningarna består av tjänstepersoner och nämnderna av förtroendevalda politiker. Varje bolag har en styrelse med förtroendevalda.

Våra medarbetare i förvaltningarna

Vi är cirka 7 500 medarbetare i Kristianstads kommun, varav omkring 500 med längre tidsbegränsade anställningar. Dessutom har vi ett antal timavlönade inne i våra verksamheter.

76 procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. De största yrkesgrupperna inom Kristianstads kommun är undersköterskor/vårdbiträden, stödassistenter/stödpedagoger och grundskollärare. Tillsammans motsvarar dessa yrkesgrupper mer än en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda.

Personalomsättningen bland kommunens tillsvidareanställda var åtta procent. Av dessa utgör pensionsavgångar ungefär en femtedel. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 48 år.

Många av Kristianstads kommuns medarbetare håller sig friska även om sjukdom någon gång drabbar de flesta. Frisktalet som visade andel tillsvidareanställda som varit sjuka högst fem dagar under året hamnade på 51 procent.

Sjukfrånvaron minskade under 2023 efter att ha ökat under 2022. Sjukfrånvaron hamnade på 7,3 procent under 2023 från 7,9 procent under 2022.

Vill du veta mer om medarbetarna i kommunen finns fördjupad information under avsnittet Väsentliga personalförhållanden i årsredovisningen hittar du via länken nedan.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker, till skillnad från de flesta förtroendevalda som har det politiska uppdraget på sin fritid vid sidan om ett annat arbete.

Mandatperioden 2022-2026 innehas kommunalrådsuppdragen av:

  • Camilla Palm, kommunstyrelsens ordförande (M)
  • Ian Fernheden, kommunstyrelsens 1 vice ordförande (SD)
  • Ulrika Tollgren, oppositionsråd (S)
  • Ludvig Ceimertz, barn- och utbildningsnämndens ordförande (M)
  • Michael Anefur, omsorgsnämndens ordförande (KD)

Du hittar kontaktuppgifter till respektive person via vår tjänst, Sök politiker.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?