Undersökningar, enkäter

Vi genomför regelbundet undersökningar för att få veta hur medborgarna upplever vår verksamhet. Undersökningarna ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete.

Vi gör också olika brukarundersökningar där vi frågar de som använder kommunens anläggningar, som idrottshallar, idrottsplatser eller andra mötesplatser, vad de tycker om anläggningarna.

Vi frågar också  personer som får hjälp inom omsorgen hur de upplever den hjälp de får. Vi frågar även skolelever och vårdnadshavare vad de tycker om förskolan och skolan.

Medborgarenkät

Hur tycker invånarna det är att bo och leva i Kristianstads kommun? Läs mer via länken nedan.

Medarbetarenkät

Hur upplever kommunens medarbetare arbetet, arbetsplatsen och hälsa kopplat till arbetet. Läs mer via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?